สาระน่ารู้

ไม้ปาร์ทิเคิลปิดผิว

เป็นการนำเศษวัสดุที่นำไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้ว มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็น "แผ่นชิ้นไม้อัด" ในประเทศไทยใช้วัสดุอยู่ 3 ประเภทคือ

 1.) ชานอ้อย ได้จากอ้อยที่เข้าเครื่องหีบห่อเอาน้ำตาลออกหมดแล้ว นำชานอ้อยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ

ผ่านเครื่องอบให้แห้งตามกำหนด นำมาผสมกาวประเภทเรซิ่น ฟูมาดิฮายด์ อัดเป็นแผ่นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้มากขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ความหนามีหลายขนาด เริ่มตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร จนถึง 32 มิลลิเมตร หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

 2.) เศษไม้ยางพารา ได้จากกิ่ง ก้าน ของยางพาราที่มีขนาดใหญ่ ขั้นตอนการผลิตเหมือนชานอ้อย

 3.) ไม้ยูคาลิตมัส ใช้ได้ทั้งต้น อายุตั้งแต่ 3-15 ปี นำมาสับเป็นชิ้นไม้สับ (Chipwood) ผ่านการอบให้ความชื้นในไม้ลดลงตามต้องการ ผสมกาว อัดเป็นแผ่น ตัดขนาดเหมือนชานอ้อย

     เนื่องจากไม้ที่อัดแล้วผิวหน้ายังหยาบ จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นมาปิดผิวหน้า เช่น กระดาษที่เป็นลายไม้ชนิดต่างๆ หรือประเภทเมลามีน สีต่างๆ

 

Visitors: 37,509