พาร์ทิชั่น

เพิ่มความเป็นสัดส่วนในห้องทำงาน ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

ด้วย Partition สามารถจัดวางได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ

และมีสีให้เลือกหลากหลายตามรสนิยม

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่างผ้าพาร์ทิชั่น Series 1

ตัวอย่างผ้าพาร์ทิชั่น Series 4

Visitors: 37,510